Yhteystiedot

Nuohous ja Ilmastointipalvelu Lehtinen Ky
Värströmintie 210 B
02480 KIRKKONUMMI

puh.toimisto 040-7734278
sähköposti: nuohous.lehtinen@kotikone.fi

ilmastointityöt: 040-5548049

Y-tunnus: 2008194-4

1. Tietojen keräys ja sisältö.

Saamme asiakkaan tiedot suoraan asiakkaalta. Nimi, osoite, sähköpostiosoite, ja puhelinnumero.


2. Tietojen käsittely

Asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi.


3. Tietojen luovutus.

Luovutamme tietoja ainoastaan laskutuspalvelun käyttöön.


4. Tietojen säilytys.

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan yrityksen työntekijät, joilla on asiakastietojen ylläpito velvollisuus. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.


5. Tietojen säilytysaika.

Kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.


6. Tietojen muutos ja poisto.

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä itseään koskevassa asiassa korjaamaan virheelliset ja puutteelliset tiedot, kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.

Rekisterin pitäjä ja ylläpitäjä.

Nuohous ja Ilmastointipalvelu Lehtinen Ky

Värströmintie 210 B 02480 Kirkkonummi

Y 2008194-4

John Lehtinen

j-lehtinen@kolumbus.fi